But Enough Of The “Timber” Talk, There’s A New #1 In Town

But Enough Of The “Timber” Talk, There’s A New #1 In Town

Is there any doubt after this past weekend that there’s a new champ?  Just requests on top of requests for “Dark Horse”.  From the very beginning of the night, girls constantly coming up to the booth asking for it.  Then their boyfriends coming up right after because 30 seconds had passed and I still hadn’t put it on.  #1 requested, #1 on Billboard, and #1 on iTunes right now.  New champ indeed.

One comment

  1. //அநாநி! நீ போய் à®®ுகமூடிய பத்தி à®93à3015;சு#®±ீயா?கிà®´ிஞ்ச&#&00ª;து போ!à®®ொதல்ல, நீ உன்னுடையத கழுவினு, ச்சீ! கழட்டிட்டு வா. அப்றம் மத்தவங்க சுத்தமா இல்லையான்னு கருத்து சொல்லலாà®®்!நாத்தம் தாà®™்கலடா சாà®®ி!//அடக்கூà®®ுட்டை, அனானிà®™்கறது ப்லொக் கொடுக்கற உரிà®®ை….நீà®™்க எல்லாà®®் பெà®°ியாà®°், திà®°ாவிடங்கற à®®ுகமுடிய à®®ாட்டிக்கிட்டு ரவுடித்தனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீà®™்க பாà®°ுà®™்க அத சொன்னென் தொà®°…ஒனக்கென்ன நீ மயிà®°ே போச்சுன்னு பிà®°ான்ஸ்ல இருக்க, இங்க இருக்குà®± திà®°ாவிடகுஞ்சுகள் அன்à®±ாடங் காச்சிà®™்களா இருந்தாலுà®®், பெà®°ிய பிஸ்து à®®ாதிà®°ி குதிக்குதுà®™்க பாà®°ு, அதுதான் வயித்தெà®°ிச்சல்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*